Zakład

ul. prof. Łojasiewicza 11
30-348 Kraków

tel. (+48) 12664-4640

fax (+48) 126337086

Zakład Radiospektroskopii funkcjonuje w strukturze Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Zakład wchodzi w skład Zespołu Zakładów Biofizyki i Fizyki Medycznej.

Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Kazimierz Łątka.